+90(555) 002 70 00 Pzt - Cmt: 9.00 - 18.00

Doğumsal miroftalmi  veya anoftalmi

Mikrofrali Anoftalmi, Doğumsal göz anomalileri diğer organ anomalilerine göre daha az görülmektedir. Göz kapakları bulunmasına rağmen globun doğuştan tamamen olmamasına anoftalmi, glob gelişimininküçük kalmasına ise mikroftalmi denir.  Anoftalmik ve mikroftalmik olguları tam olarak ayırmak güç olduğu için klinik ve radyolojik olarak göz küresi tam tesbit edilmediği olguları klinik anoftalmi  olarak değerlendirebiliriz.

Sıklıkla tam olarak bilinmemekle beraber 0.2- 1.5/10,000 olduğu tahmin edilmektedir. Genelde tek taraflıdır. Tek taraflı olgularda sağlam olan göz katarakt, korneal opasite , kolobom, nistagmus açısından daha dikkatli değerlendirilmelidir. Sistemik tutulum olmadan izole olabileceği gibi kromozom anomalisi ve bazı sendromların bir bulgusu olarak da ortaya çıkabilir. Göz göz çevresinin ve yüzün büyümesinde rol oynar.

Bu olgular da asimetrik yüz görünümüne küçük konjonktival fornixler, daralmış göz kapağı aralığı, küçük göz kapakları mikroftalmik ve anoftalmilk olgularına eşlik eder. Bebek çocukluktan ergenliğe doğru ilerledikçe bu asimetrik görünüm daha belirgin hale gelir.

Klinik konjenital anoftalmi de geleneksel tedavi yaşamın ilk haftalarında başlatılan konformer uygulamaları ile soketin ve orbital alanın giderek büyütülmesi planlanır. Hiçbir müdahale olmazsa yuva yeterince gelişemez ve hastanın ilerleyen hayatında protez kullanma şansı tehlikeye girer. Geç kalınmış olgularda orbital alanın hacmini arttırmak için orbitanın hem superolateral ve inferolateral kemik parcasının sfenoid kemik birleşim alanına doğru kemiğin inceltilmesi ve alan açılması ameliyatını yapıyoruz.

Orbital cerrahi ile olgularda başlıca orbital alan hacminin artırılması amaçlanır. Orbital implant koymak için şartlar zorlanmamalıdır. Biz kliniğimizde bir hacim sorunu yoksa implant koymamaktayız.  Hareket olmayacaksa dar bir orbitaya implant(sfer)koymak gerekli değildir. Olguların bir kısmında yeterli alan açıldıktan sonra mukozal greft ile konjonktival açıklıkların kapatılması gerekmektedir.

İleri derecede orbita darlığı olan ve protez gözün sokete yerleşmediği olgulara, orbital alanda hacim arttırıcı işlemler yapmadan tekrar eden kapak ve soket cerrahilerinin yapılması başarısız sonuçlara yol açacaktır.